Avsnitt 14: Demokrati, populism, teknokrati – en dans på slak lina

Nytt avsnitt av Sieps Podcast. Denna gång gästar Sverker Gustavsson, professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Samtalet berör områden som demokrati och legitimitet i ljuset av EU:s växande utmaningar och ambitioner.

De senaste tio årens krispolitik har fört EU mot ett allt närmare samarbete – senast exemplifierat av gemensam upplåning till återhämtningsfonden. I takt med att samarbetet kretsar kring fler områden av politiskt känslig natur blir EU:s demokratiska underskott och legitimitet viktiga att diskutera. Och hur ska den representativa demokratin hantera utmaningar från både populism och teknokrati?

Dagens gäst är Sverker Gustavsson, professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Podden leds som vanligt av Göran von Sydow och Annika Ström Melin. 

Lästips:

Sverker Gustavsson (2014) Förtroendet för det europeiska unionsprojektet i EU efter krisen - perspektiv på demokrati och inflytande i ett förändrat EU (sieps.se)

Sverker Gustavsson: Den som vill ha demokrati måste lära sig den - DN.SE

Nadia Urbinati (2019) Me The People: How Populism Transforms Democracy (Harvard University Press, 2019)

Christopher J. Bickerton och Carlo Invernizzi Accetti (2021) Technopopulism: The New Logic of Democratic Politics, Oxford University Press

Se även Bickertons bidrag i Perspectives on the future of the EU (sieps.se)

Peter Mair (2013) Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy, Verso Books

Catherine E. De Vries och Sara B. Hobolt (2020) Political Entrepreneurs: The Rise of Challenger Parties in Europe, Princeton University Press

Göran von Sydow (2017) Tillit i krisernas EU: sorti, protest och lojalitet, i Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski & Lars Oxelheim (redaktörer) Tilliten i EU vid ett vägskäl, Santérus

Jan Werner Müller (2011) Contesting Democracy. Political Ideas in Twentieth Century Europe. Yale University Press

Jan Werner Müller (2016) Vad är populism? Daidalos

Yuval Noah Harari (2019) 21 lessons for the 21st century, Vintage books

Daniele Caramani (2017) Will vs. Reason: The Populist and Technocratic Forms of Political Representation and Their Critique to Party Government, American Political Science Review, Volume 111, Issue 1, februari 2017, s. 54–67