Avsnitt 65: Hur populärt är Sverige i EU-samarbetet?

I ministerrådet är samarbete viktigt för att uppnå resultat. Men hur ser samarbetsmönstren ut och vilka stater är mest populära? Det undersöker fyra forskare i en ny publikation. Sieps Podcast bjöd in en av författarna, Markus Johansson, för att diskutera resultaten med Eva Sjögren, chef för EU-samordningen på Regeringskansliet.

Podd 65 kopiera.jpg

I en nysläppt Europapolitisk analys undersöker fyra forskare vid Göteborgs universitet hur starka samarbetsrelationer EU:s medlemsstater har i ministerrådet. De ger också olika förklaringar till varför samarbetsmönstren ser ut som de gör och varför vissa medlemsstater har ett starkare nätverk än andra, och alltså har större så kallat nätverkskapital. I korthet kan man säga att det handlar om vilka medlemsstater i EU som är mest populära att samarbeta med i ministerrådet.

I dagens avsnitt av Sieps Podcast pratar vi om hur populär samarbetspartner just Sverige är, men också hur man mäter nätverkskapital och om det kan översättas till inflytande. Ordförandeskap i ministerrådet, euroutanförskap, brexit och Nederländernas ökade popularitet är frågor vi fördjupar oss i med hjälp av avsnittets gäster Markus Johansson, forskare i statsvetenskap på Sieps och vid Göteborgs universitet, en av författarna till analysen samt Eva Sjögren, chef för EU-samordningen på Regeringskansliet. Vi tar avstamp i analysen och avspeglar resultaten i det praktiska, vardagliga arbetet.

Programledare för Sieps Podcast är Gustaf Olsson och Karin Flordal.