Sieps sammanställer publikationer och seminarier utifrån olika teman. (Senaste uppdatering i parentes.)

Tema: EU i omvärlden

Alltsedan EU grundades har den europeiska integrationen och utvecklingen av multilaterala institutioner gått hand i hand. Ifrågasättandet av den globala ordningen har därför stor påverkan på EU som organisation och samarbete. Sieps analyser berör olika aspekter av EU i omvärlden. (Januari 2021)

Tema: Brexit

Vad händer i brexitprocessen, vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps kommenterar i artiklar, radioprogram och poddar. (December 2020)

Tema: Coronakrisen och EU

Coronapandemin drabbar alla länder i EU och ställer EU-samarbetet på sin spets. Sieps kommenterar i media och analyserar olika aspekter på krisen. (December 2020)

Tema: EU och skatter

Globalisering och digitalisering har gjort det svårare att upprätthålla rättvis, legitim och effektiv beskattning. Sieps publikationer och seminarier tar upp problem och skiljelinjer liksom åtgärder och förslag på internationell, europeisk och nationell nivå. (December 2020)

Tema: EU:s rättighetsstadga

I december 2020 fyller EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 20 år. Sieps uppmärksammar detta med analyser av stadgans tillkomst och effekter. (December 2020)

Tema: EU:s budget

Vart sjunde år förhandlar EU:s medlemsstater om unionens långtidsbudget. Nu pågår förhandlingar inför nästa period, som täcker 2021–2027. I Sieps analyser diskuteras bland annat hur brexit påverkar, hur mycket EU får kosta och hur pengarna ska fördelas mellan medlemsstaterna och deras regioner. (November 2020)

Tema: EU och sociala frågor

Europeiska kommissionens förslag om reglering av minimilöner har väckt diskussion. Sieps analyserar både denna fråga och andra frågor som rör det sociala Europa. (November 2020)

Tema: Sverige efter 25 år i EU

År 2020 har Sverige varit medlem av Europeiska unionen i 25 år. Sieps uppmärksammar detta med att belysa medlemskapets effekter genom en serie rapporter och ett seminarium. (November 2020)

Tema: EU och rättsstaten

Rättsstatens utveckling på nationell nivå har under senare år varit föremål för konflikt inom EU. Sieps analyserar vad rättsstatskrisen innebär och vad EU kan göra. (Oktober 2020)

Tema: En industripolitik för EU

Mot bakgrund av genomgripande förändringar av den globala konkurrensen har Europeiska kommissionen presenterat en ny industristrategi för EU. Läs och lyssna till vad flera forskare i juridik säger om konsekvenserna för Europapolitiken och den inre marknaden. (Juni 2020)

Tema: Europaparlamentsvalet 2019

Den 23–26 maj 2019 hölls allmänna val till Europaparlamentet för nionde gången. Sieps analyser handlar om alltifrån valdeltagandet, det nya parlamentets sammansättning till valresultatets betydelse för EU:s framtid. (September 2019)

Ökat stöd för svenskt EU-medlemskap

Allt fler är för ett svenskt EU-medlemskap, allt färre är emot. Det visar den senaste undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Undersökningen har gjorts i samverkan med Sieps. (Juli 2019)

Förstärkt positiv EU-opinion

I Sverige ökar opinionsstödet för EU. Det visar en undersökning av den svenska EU-opinionen som har gjorts av SOM-institutet vid Göteborgs universitet, i samverkan med Sieps. EU-opinionen har också blivit mer positiv i de flesta andra EU-länder. (Maj 2018)

EU:s framtid

Regeringen har gett Sieps i uppdrag att analysera EU:s framtidsdiskussion. Gemensamt för framtidsfrågorna är att de vägval, förändringar och förslag som nu diskuteras påverkar hur EU-samarbetet kommer att utvecklas. (Mars 2018)

Vad handlar det sociala Europa om?

EU-ledarna har undertecknat en överenskommelse om sociala rättigheter och frågor som rör arbetsmarknaden. Sieps har här samlat publikationer och seminarier på temat sociala Europa. (November 2017)

En bild av det politiska landskapet i Spanien

Vad betyder den katalanska folkomröstningen om självständighet för EU och vilken roll spelar EU-samarbetet i Spaniens politiska debatt? Sieps analyser och kommentarer i media ger en bild av det politiska landskapet i Spanien före omröstningen. (Oktober 2017)

EU-kommissionen i halvtid

När Jean-Claude Juncker i november 2014 tog över ordförandeskapet för Europeiska kommissionen utlovade han en ”mer politisk” och mindre teknokratisk kommission. Vad har Juncker-kommissionen egentligen åstadkommit hittills? (Juni 2017)

EU och flyktingsituationen

Flyktingsituationen 2015 har satt EU:s förmåga att enas kring en gemensam lösning på svåra prov. Skiljelinjerna mellan medlemsstaterna visade sig vara stora. Här finns en sammanställning av de analyser som Sieps gjort på temat. (December 2016)