Tema: Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen är EU:s främsta verkställande organ. Sieps följer utvecklingen av kommissionens roll i EU-systemet. (December 2019)

Här nedan hittar du publikationer och seminarier med analyser som berör Europeiska kommissionen.

Kortanalyser om kommissionen

Spitzenkandidaten – make or break?

Lissabonfördraget förändrade processen för att välja ny ordförande för Europeiska kommissionen. Modellen med toppkandidater för partigrupperna är dock föremål får både institutionella och politiska strider. Men oavsett utgång efter EU-valet 2019 är det inte sannolikt att en genuint europeisk arena för politisk konkurrens etableras inom en snar framtid, enligt Göran von Sydow, Sieps direktör. (Juni 2019)

Stärkt initiativrätt för Europaparlamentet?

Att stärka partnerskapet med Europaparlamentet är en av prioriteringarna för Europeiska kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen. Ett förslag som har väckt frågor gäller parlamentets initiativrätt. Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps, reder ut vad det kan innebära i praktiken. (December 2019)

Utvärdering av Juncker-kommissionen

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ. Det skriver Mark Dawson, professor i EU-rätt vid Hertie School of Governance i Berlin. (2019:8epa)

Juncker-kommissionen i halvtid

Brexit and the European Commission

Hur påverkas egentligen Europeiska kommissionen av att Storbritannien lämnar EU? I den här Europapolitiska analysen diskuterar statsvetaren Michael Leigh vilken effekt brexit kan förväntas ha när det gäller EU-institutionen, såväl vad gäller policyutveckling som organisationsstruktur. (2017:5epa)

Junckerplanen under debatt

Europeiska kommissionens investeringsplan – den så kallade Juncker-planen – syftar till att främja investeringarna i EU. I denna Europapolitiska analys gör Daniel Tarschys, professor em. i statsvetenskap, en genomgång av investeringsplanen som består av tre delar. (2017:3epa)

Seminarium om EU-kommissionen i halvtid (juni 2017)

När Jean-Claude Juncker tog över ordförandeskapet för Europeiska kommissionen i november 2014 utlovade han en ”mer politisk” och mindre teknokratisk kommission. Den 14 juni 2017 arrangerade Sieps ett seminarium för att diskutera frågan ur olika aspekter. Medverkade gjorde såväl forskare som personer tidigare verksamma i kommissionen:

  • Michael Leigh, forskare, The German Marshall Fund of the United States (GMF), Bryssel

  • Mark Rhinard, professor i internationella relationer, Stockholms universitet

  • Neill Nugent, professor i statsvetenskap, Manchester Metropolitan University

  • Sophia Russack, utredare, Centre for European Policy Studies (CEPS), Bryssel

  • Agnès Courades Allebeck, chef för enheten för inre marknaden, Kommerskollegium

Se seminariet från den 14 juni 2017

Tidigare publikationer om Europeiska kommissionen

Juncker's investment plan: What results can we expect?

Flera EU-länder har upplevt en kraftig ned­gång i investeringar och behovet av starkare ekonomisk till­växt lyfts ofta fram. Europeiska kommissionen har därför lagt fram en investerings­plan som beräknas frigöra 315 miljarder euro. Martin Myant, chef vid Europeiska fackföreningsinstitutet (ETUI), analyserar planen. (2015:10epa)

Is the Commission the Small Member States Best Friend? (2005:9)

Traditionellt har de stora staterna föredragit rådet och de små staterna kommissionen som de institutioner genom vilka de mest effektivt kan utöva sin makt. Utvecklingen under senare år får dock vissa bedömare att börja ifrågasätta detta traditionella synsätt. I den här rapporten undersöker forskarna Simone Bunse, Paul Magnette och Kalypso Nicolaïdis små medlemsstaters förhållande till kommissionen. (2005:9)