Tema: EU:s budget

Vart sjunde år förhandlar EU:s medlemsstater om unionens långtidsbudget. Den pågående perioden sträcker sig från 2021 till 2027. I Sieps analyser diskuteras bland annat hur brexit påverkar, hur mycket EU får kosta och hur pengarna ska fördelas mellan medlemsstaterna och deras regioner. (November 2020)

Här nedan hittar du Sieps analyser på temat EU:s budget.

Webbinarium: EU:s budget och Next Generation EU

Webbinarium EUs budget.PNG

Perspektiv på EU:s budget

Daniel Tarschys, statsvetare och senior rådgivare vid Sieps, ger i flera kortare analyser perspektiv på EU-budgeten.

 

The long-term budget after COVID-19: The EU politicians’ guide to the galaxy

The long-term budget has been stable over time, hovering around 1 percent of GNI. Its core may remain in that neighbourhood, but the galaxy of satellites around it seems much more expansive. With an emerging mix of grants and loans following the COVID-19 crisis, we may soon see a long-term budget in the vicinity of 2 percent, argues Daniel Tarschys, senior advisor at Sieps and a former Secretary General of the Council of Europe. (Maj 2020)

 

EU:s budget 2021–2027: Vad får motkraften kosta?

Stormakterna växer – både de politiska och de kommersiella. Det kräver många olika gensvar. Vad klarar enskilda stater själva, och var behövs det gemensamma insatser? Vad som var lagom 1995 är inte nödvändigtvis lagom 2020, skriver Daniel Tarschys, statsvetare och senior rådgivare vid Sieps. (Oktober 2019)

Administration: the hidden star of the EU budget

Att skära ned på byråkrati är en populär ambition men i grunden missvisande. Daniel Tarschys, professor em. i statsvetenskap och senior rådgivare vid Sieps, slår ett slag för en tillgång som är avgörande för EU:s överlevnad och framgång. (Oktober 2019)

Fler publikationer om EU:s budget

EU:s budget: historia och framtid

Reformbehov mot svårförenliga positioner. Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi vid Sieps, ger en överblick inför förhandlingarna om EU:s långtidsbudget. (2018:4epa)

The EU budget after 2020

Det är rimligt att anta att brexit kommer att starkt påverka både förhandlingarna och innehållet i EU:s nästa långtidsbudget, som börjar att gälla från 2021. Olika scenarier analyseras av Iain Begg, professor vid London School of Economics. (2017:9epa)

The Future of the EU Budget

En ny förhandlingsrunda om EU:s långtidsbudget är på väg att dra igång, i och med att innevarande fleråriga budgetramverk upphör att gälla efter 2020. Robert Kaiser och Heiko Prange-Gstöhl redogör för scenarier och förutsättningar för reformer. (2017:6)

Seminarier

Hur mycket är EU värt?

Den 18 april 2018 anordnade Sieps och EU-kommissionens representation i Sverige ett seminarium om EU:s nästa långtidsbudget. Diskussionen inriktades på kommissionens kommande förslag. Se seminariet eller läs en sammanfattning (2 s)

Brexit och EU:s framtida budget

Iain Begg är en av de ledande experterna på såväl EU:s budget som de ekonomiska följderna av brexit. Den 10 november 2017 talade han vid ett Sieps-seminarium om EU:s nästa långtidsbudget mot bakgrund av brexit-processen. Se seminariet eller läs en sammanfattning på svenska (2 s).

Tidigare publikationer

Fiscal Federalism, Subsidiarity and the EU Budget Review

Det råder stor enighet om att EU:s budget är omodern och att den behöver reformeras. Budgetens funktion som ekonomiskt styrmedel skiljer sig på avgörande sätt från hur statsbudgeten normalt fungerar i nationalstater, skriver författaren Iain Begg. (2009:1)

The EU Budget – What Should Go In? What Should Go Out?

EU:s medlemsländer är företagsamma när det gäller att staka ut nya mål för unionen men mindre villiga att skjuta till de pengar som behövs för att uppnå dem. Skulle EU försöka förverkliga allt det som medlemsländerna har beslutat, skulle det förmodligen kräva merparten av eller rentav hela EU:s samlade BNI. Det skriver författarna till denna antologi. (2011:3)