EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete – hur har utvecklingen sett ut och vilka vägval står EU inför?

Seminariet genomfördes den 13 december 2017.

Militära konflikter i EU:s direkta närområde, terrorattentat i större europeiska städer och ökad internationell osäkerhet har ytterligare sporrat EU att bli mer ambitiösa. EU-kommissionen har därför kommit med ett antal initiativ på området och det gemensamma försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet står nu högt på dagordningen inför toppmötet i december. Vad innebär ett sådant fördjupat samarbete? På vilka områden finns möjligheter till samsyn och vilka val står Sverige inför?

Under det här seminariet presenterar försvars- och säkerhetsforskaren Gunilla Herolf (SIPRI) en ny Sieps-rapport som beskriver drivkrafterna, omfattningen och betydelsen av det europeiska försvars- och säkerhetssamarbetet sedan 1945.

Seminariet i korthet

Läs ett referat av seminariet.

Datum
  • 13 december 2017 10:30 - 12:00
Plats
  • Sieps, Torsgatan 11, vån 4, sal Riksmötet.
Talare
  • Gunilla Herolf, försvars- och säkerhetsforskare, tidigare seniorforskare på Utrikespolitiska institutet och SIPRI
  • Kommentator: Björn Fägersten, chef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram
Moderator
  • Eva Sjögren, direktör Sieps.
Övrigt
  • Registrering och Luciakaffe från 10.00
  • Seminariet är avgiftsfritt och öppet för allmänheten.
  • Seminariet kommer att filmas.