Frågor & svar: EU och rättsstaten

Vad menas egentligen med en rättsstat, varför kritiseras just Polen och vad gör EU:s institutioner? (Augusti 2018)

För att bli medlem av EU måste ett land bland annat uppfylla ett antal krav på demokrati, rättighetsskydd och rättsstat. Samtidigt utmanas just nu demokratin och rättsstaten i framför allt Polen. Det skapar spänningar inom EU och riskerar i sin tur att undergräva EU-samarbetet. 

Vid Europaforum i Hässleholm den 29 augusti 2018 ägnades Sieps seminarium åt rättsstaten, demokrati och populism i Europa.