Tema: En industripolitik för EU

Mot bakgrund av genomgripande förändringar av den globala konkurrensen har Europeiska kommissionen presenterat en ny industristrategi för EU. Läs och lyssna till vad flera forskare i juridik säger om konsekvenserna för Europapolitiken och den inre marknaden. (Juni 2020)

Här nedan hittar du publikationer och seminarier som berör EU:s nya industristrategi.

Längre ned kan du lyssna till intervjuer med EU-rättsliga experter på temat EU:s industripolitik och den inre marknaden.

Publikationer som rör EU:s industripolitik

European industrial policy and state aid – a competence mismatch?

När den globala konkurrensen ökar och internationella handelsregler försvagas har avsaknaden av en europeisk industripolitik blivit problematisk. Nu behöver EU få uttryckliga befogenheter för att kunna stärka europeiska företags konkurrenskraft globalt. Det skriver Jörgen Hettne, jurist specialiserad på EU-rätt och konkurrensrätt. (2020:1epa)

Coronakrisen påskyndar skyddet mot fientliga företagsuppköp

Efter finanskrisen köpte aktörer utanför EU upp undervärderade europeiska företag inom kritiska sektorer. Företeelsen ligger bakom förslaget att EU-länderna ska kunna granska och stoppa sådana uppköp. Arbetet med förslaget har påskyndats av pandemin – och nu agerar även Sverige för skärpt granskning av utländska investeringar. Katarina Engberg, senior rådgivare vid Sieps, sätter den svenska åtgärden i samband med EU:s nya industristrategi. (Maj 2020)

Seminarier om EU:s industristrategi

Intervjuer på temat EU:s industripolitik och den inre marknaden

Här kan du lyssna till intervjuer med de författare som medverkar i antologin EU Industrial Policy in a Globalised World – Effects on the Single Market.

Medverkar gör i tur och ordning Katarina Engberg vid Sieps, Marta Andhov vid Köpenhamns universitet, Vladimir Bastidas Venegas vid Uppsala universitet, Jörgen Hettne vid Lunds universitet och Thomas Papadopoulos vid Cyperns universitet. Maria Wiberg vid Sieps håller i samtalen (på engelska).