Fiske i fjärran vatten: En studie om EU:s fiskeriavtal med utvecklingsländer

Författare: Blomquist Johan, Hammarlund Cecilia, Waldo Staffan

Fiskeriavtal med Europeiska unionen är en stor inkomstkälla för vissa utvecklingsländer. Intäkterna från att utländska flottor tillåts fiska på ens territorium kan ligga på 30–50 procent av statsbudgeten. Författarna Johan Blomquist, Cecilia Hammarlund och Staffan Waldo är verksamma vid AgriFood Economics Centre. (2016:12)

I den här rapporten analyserar författarna Johan Blomquist, Cecilia Hammarlund och Staffan Waldo – samtliga verksamma vid AgriFood Economics Centre – effekterna av EU:s fiskeriavtal med länder i Västafrika, Stilla havet och Indiska oceanen. De menar bland annat att avtalen kan leda till att fisket bedrivs långsiktigt hållbart, samtidigt som europeiska fiskeflottor bidrar till utfiskning och konkurrerar ut lokala fiskare.

Publikationen är på svenska men innehåller en sammanfattning på engelska. Den är en del av Sieps forskningsprojekt EU som global maktfaktor.