Your search gave:

14 hits

The Enigma of European Added Value: Setting Priorities for the European Union (2005:4)

January 2005 • Tarschys Daniel

Report

In discussions on priorities in the European Union, a formula often invoked is that of European added value. The present study seeks to shed light on this concept by tracing its intellectual origins, examining its use in three policy areas and suggesting ways of converting it from an all-purpose mantra into an efficient tool for priority-setting and policy choices.

Reinventing Cohesion: The Future of European Structural Policy (2003:17)

January 2003 • Tarschys Daniel

Report

Denna studie ifrågasätter tre centrala antaganden som ligger bakom EU: s strukturpolitik och hävdar att de regionala skillnaderna i EU-15 är mycket mindre än de normalt uppges vara, att de strukturpolitiska åtgärderna har en mycket begränsad påverkan på konvergens, och att konvergens har en mycket begränsad inverkan på sammanhållningen. Tre alternativ till den nuvarande politiska ramen förtjänar allvarlig diskussion.

Filter

Categories
Year of publication

From

To

Author