Sieps i media

Senaste publikationer

The Ukrainian Refugee Situation: Lessons for EU Asylum Policy

EU agerade snabbt och med anmärkningsvärd enighet när Rysslands invasion av Ukraina försatte miljontals människor på flykt. Här finns en rad lärdomar att dra för EU:s framtida asylpolitik, menar forskarna Bernd Parusel och Valeriia Varfolomieieva i denna Europapolitiska analys. (2022:16epa)

The New EU Global Health Strategy: reflections on context and content

I höst kommer EU-kommissionen att presentera ett utkast till en ny EU-strategi för global hälsa. Det är ett bra läge för att fördjupa, bredda och konkretisera unionens arbete på området i linje med Agenda 2030. Det menar Louise Bengtsson, forskare i statsvetenskap vid Sieps, i denna europapolitiska analys. (2022:15epa)

Alcoholic Goods and Sweden. The EU Law of Private Imports, Retail Sale, and State Monopolies

Det svenska alkoholmonopolet vilar på skakig juridisk grund. Det menar Graham Butler, docent i EU-rätt, i denna rapport. EU-domstolens rättspraxis har under senare tid utvecklats på ett sätt som placerar svensk alkoholpolitik i en ny situation, menar han. Skulle förslaget om gårdsförsäljning bli verklighet innebär det en ytterligare EU-rättslig utmaning för Systembolaget. (2022:3)

EU ska inte behöva en medielag

EU-kommissionen har aviserat ett förslag till EU-lagstiftning om mediefrihet, European Media Freedom Act (EMFA). Förslagets innehåll är ännu inte känt men diskussionerna är redan igång. I detta perspektiv delar Anna Wetter Ryde och Valeriia Varfolomieieva, forskare i juridik respektive forskningsassistent vid Sieps, sin syn på behovet av en utökad europeisk medielagstiftning. (Augusti 2022)

Tema: Ordförandeskapet

Under första halvan av 2023 tar Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. På denna sida samlar Sieps publikationer, seminarier och poddar som handlar om ordförandeskapet. (September 2022)

Tema: EU:s demokratiska system

Nyligen avslutades konferensen om Europas framtid – ett forum som syftar till att öka allmänhetens inflytande över EU. På den här temasidan hittar du analyser och seminarier om frågor som rör EU:s demokrati och styrelseformer. (Augusti 2022)

Tema: EU:s konstitutionella system

Vilken roll har domstolarna i EU-samarbetet? Hur har Sveriges rättssystem påverkats av EU-medlemskapet? Behöver EU en medielag? Dessa och fler frågor diskuteras i analyser som finns samlade på denna temasida. (Augusti 2022)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.