Kommande webbinarium

7 december: EU:s rättighetsstadga 20 år

Det är nu 20 år sedan EU:s rättighetsstadga antogs vid Europeiska toppmötet i Nice. Den var inte rättsligt bindande utan ansågs utgöra en politisk förklaring. Först nio år senare, då Lissabonfördraget trädde i kraft, blev den rättsligt bindande. Vad ville man åstadkomma genom att upprätta stadgan? Och vad har stadgan inneburit för rättighetsskyddet, för EU i stort och för medlemsstaterna?

Detta är ämnet för två nya studier som Sieps har tagit fram och som presenteras vid ett webbinarium den 7 december kl. 14–15.15: Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, skriver om vad stadgan har åstadkommit, medan Daniel Tarschys, senior rådgivare vid Sieps, beskriver drivkrafterna bakom stadgans tillkomst.

Läs mer om webbinariet

Här hittar du publikationerna och mer läsning på temat

Rattighet_thumb.jpg

Tema: EU:s rättighetsstadga

I december 2020 fyller EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 20 år. På temasidan hittar du analyser och vidareläsning om stadgans tillkomst och effekter. (December 2020)

Tema: Sverige 25 år i EU

År 2020 har Sverige varit medlem av EU i 25 år. Sieps uppmärksammar detta med en serie studier om medlemskapets effekter, som finns samlade på vår temasida. Urvalet fokuserar på områden där forskningen ännu är begränsad – rättssystem, förvaltning, jordbruk och fiske, arbetsmarknad med flera. (November 2020)

Tema: EU och sociala frågor

Europeiska kommissionens förslag om reglering av minimilöner har väckt diskussion. Sieps analyserar frågan i poddsamtal och publikationer. På temasidan finns även andra studier som rör det sociala Europa. (November 2020)

Sverige, kontrollen av farliga kemikalier och 25 års EU-medlemskap

Se webbinariet i efterhand: Sverige, kontrollen av farliga kemikalier och 25 års EU-medlemskap

Vid ett webbinarium den 2 december presenterades och diskuterades en ny rapport om EU-medlemskapets effekter på kontrollen av kemikalier i Sverige.

Publikationen ingår i en serie om hur EU-medlemskapet har påverkat Sverige sedan inträdet i unionen för 25 år sedan. Författaren till rapporten, Mats Engström, har länge arbetat med Europafrågor med inriktning på miljö och är senior rådgivare vid Sieps. 

Rapporten bygger på intervjuer med ett 50-tal nyckelpersoner på ett område där Sverige har varit en viktig aktör. Några av desa personer medverkade vid webbinariet, däribland tidigare miljöministern och Europaparlamentarikern Lena Ek, tidigare utrikesministern och EU-kommissionären Margot Wallström och Björn Hansen, verkställande direktör vid EU:s kemikaliemyndighet. 

Webbinariet är ett samarbete med Kemikalieinspektionen och är indelat i två block, det första på svenska, det andra på engelska. 

Se webbinariet

Läs mer om rapporten och ladda ner den

Sverige, EU-medlemskapet och kontrollen av farliga kemikalier

Inför Sveriges EU-inträde fanns en oro för att kemikaliekontrollen skulle försvagas. Istället höjdes skyddskraven inom EU, bland annat som ett resultat av svensk påverkan. Lärdomar från Sveriges arbete med kemikaliefrågor kan underlätta framgångar på fler politikområden i EU. Det skriver Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps. (2020:9)

Sieps poddar

Poddgenre.jpg

Under 2020 har Sieps startat samtal och seminarier i poddformat. Här fördjupas Europapolitiska frågor med utgångspunkt i aktuella händelser eller forskningsprojekt. Sieps medarbetare och inbjudna gäster deltar i samtalen. Det går att lyssna från hemsidan under fliken poddar eller via Soundcloud och Spotify.

Hittills publicerade är:

#1 EU:s återhämtningsplan – ett avgörande steg? 29  maj (44 min)

#2 Gröna given, corona och EU:s återhämtning, 16 juni (30 min)

#3 Sommarens stora uppgörelse – på väg mot ett förändrat EU? 21 augusti (54 min)

#4 Östra Medelhavet – kris med många ansikten, 15 september (35 min)

#5 Tillståndet i unionen, rättsstaten och strategisk autonomi, 23 september (40 min)

#6 Har nöden någon lag? Konstitutionell reglering, nödtillstånd och EU, 28 oktober (31 min)

#7 Nya direktivet om minimilöner och utmaningen för den svenska modellen, 12 november (48 min)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Sieps i media