Sieps Podcast

Nytt avsnitt av Sieps Podcast!

Denna gång gästar Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps. Samtalet kretsar kring hälsofrågor, kriser och den inre marknaden.

Göran von Sydow och Annika Ström Melin diskuterar också den besvärliga relationen mellan EU och Turkiet samt reflekterar över EU-kritiska rörelser, mot bakgrund av att den danske politikern Jens Peter Bonde nyligen gick bort.

pODDPROFIL.jpg

Lästips: Anna Wetter Rydes analys När folkhälsa ställs mot den inre marknaden – coronakrisen utmanar EU

#11 Vaccinkris, hälsounion och EU:s funktionssätt 

Om EU:s hantering av coronakrisen, vaccinfrågorna och den omtalade hälsounionen. Gäst: Alexander Stubb, före detta statsminister och utrikesminister i Finland och tidigare Europaparlamentariker.

Lästips: R. Daniel Kelemens bidrag i Sieps antologi om Lissabonfördraget efter tio år: The Impact of the Lisbon Treaty: From Misdiagnosis to Ineffective Treatment

#10 EU:s framtid och Sveriges roll i EU

Om förväntningarna inför konferensen om EU:s framtid, pandemins påverkan på EU:s beslutsfattande och Sveriges allianser inom Europasamarbetet. Gäst: Lars Danielsson, Sveriges EU-ambassadör.

#9 Tuffa tag och terapi i toppolitiken

Om Europeiska rådets roll i EU-maskineriet, digitala toppmöten och handelsrelationerna mellan EU och Kina. Gäst: Harry Flam, professor em. i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps.

Lästips: Bör EU föra en tuffare handelspolitik mot Kina? (författare: Harry Flam) 

#8 Kan Europa försvaras? 

Om vaccin, teknokrati och europeiskt totalförsvar. Gäst: Katarina Engberg, fil. dr i freds- och konfliktforskning och senior rådgivare vid Sieps.

Lästips: A European Defence Union by 2025? Work in progress (författare: Katarina Engberg)

 

Senaste publikationer

Women at the Top of the European Commission – Drivers and Barriers

Europeiska kommissionen är en institution med stor betydelse för EU:s politik men har först nyligen blivit mer jämställd. I denna analys ger professorerna Miriam Hartlapp och Agnes Blome en översikt över kvinnors representation i kommissionens ledning och föreslår åtgärder för en jämnare fördelning i framtiden. (2021:6epa)

Kan euron tävla med dollarn som internationell valuta?

I ambitionen att stärka EU:s roll i världen ingår att stärka eurons internationella ställning och därmed minska beroendet av den amerikanska dollarn. En mer framkomlig väg för EU är dock att sträva efter ökad samsyn med USA. Det skriver Harry Flam, professor em. i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps. (2021:5epa)

Fria dataflöden, EU:s integritetsskydd och nationell säkerhet

EU-rätten erbjuder ett starkt skydd av personuppgifter, senast preciserat i GDPR-förordningen. Mot integritetsskyddet står dock behovet av fria dataflöden på den inre marknaden och medlemsstaternas behov att skydda den nationella säkerheten. Maria Wiberg, jurist med inriktning på inremarknadsrätten, lyfter fram målkonflikter i EU:s regelverk. (2021:4epa)

EU ökar upplåningen på finansmarknaden

EU har sjösatt stödprogrammet SURE, som ska hjälpa medlemsländerna att låna pengar till åtgärder under coronakrisen. Som finansiering lånar EU pengar på finansmarknaden med den egna budgeten som säkerhet. I denna Europapolitiska analys beskriver Alexandra Leonhard, forskare i nationalekonomi vid Sieps, fördelar och risker med gemensam upplåning. (2021:3epa)

Informal Groupings in EU Foreign Policy: A Sustainable Arrangement?

Lissabonfördraget syftade till att fördjupa integreringen av medlemsstaternas utrikespolitik på EU-nivå. Trots det styrs EU:s agerande i omvärlden ofta av informella grupperingar av medlemsstater. Maria Giulia Amadio Viceré (EUI) beskriver dessa samarbeten och analyserar dem utifrån två kriterier: effektivitet och ansvarsutkrävande. (2021:2epa)

From self-doubt to self-assurance: The European External Action Service as the indispensable support for a geopolitical EU

Rivaliteten i dagens värld borde ge EU anledning att agera som en samlande kraft. Ändå har EU:s länder svårt att fokusera på det gemensamma intresset. Europeiska utrikestjänstens tioårsdag ger därför tillfälle att granska vilken roll den spelar för EU:s utrikespolitik. Denna rapport om EU:s utrikestjänst är resultatet av ett forskningssamarbete där Sieps har medverkat. (Januari 2021)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Sieps i media

SvD: Sverige passivt när EU förändras i grunden

"För första gången i EU:s historia finansierar EU medlemsstaters utgifter genom gemensam upplåning." Alexandra Leonhard, forskare i nationalekonomi vid Sieps, diskuterar Sveriges förhållningssätt till EU:s återhämtningspaket i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (3 mars)

Policyöversikt: Försvarssamarbete i EU

”Vi behöver ytterligare djärva steg under de kommande fem åren i riktning mot en verklig europeisk försvarsunion.” Det målet formulerade Ursula von der Leyen när hon tillträdde som Europeiska kommissionens ordförande 2019. Hur ser förutsättningarna ut för dessa höjda ambitioner?

Den frågan analyseras i en policyöversikt av Katarina Engberg, senior rådgivare vid Sieps. Här beskriver hon det europeiska försvarssamarbetets delar och drivkrafter mot bakgrund av försvarets plats i unionens historia.

Syftet med policyöversikten är att underlätta för läsaren att skaffa sig en uppfattning om förutsättningarna för EU:s försvarspolitiska utveckling: Kommer den att präglas av pragmatiska framsteg? Eller kommer politiska initiativ och/eller externa chocker att påskynda utvecklingen av en europeisk försvarsunion?

I översikten diskuteras även behovet av att tydliggöra EU:s försvarsdimension, så att den motsvarar fördjupningen av samarbetet.

Tema: EU i omvärlden

Utrikespolitik, geopolitik, försvarspolitik. Eurons internationella ställning, Kina och den globala ordningen. Här hittar du analyser på temat EU i omvärlden. (Mars 2021)

KKrVA: Vad betyder Europa för Sveriges säkerhet?

I en serie poddsamtal med Lars-Erik Lundin från Kungliga krigsvetenskapsakademien reder Katarina Engberg ut innehållet i sin nyligen publicerade översikt: A European Defence Union by 2025? Work in progress. Ladda ner publikationen på Sieps temasida EU i omvärlden. (Mars 2021)

Tema: Coronakrisen och EU

Coronakrisen drabbar alla EU-länder och förändrar EU-samarbetet. På den här temasidan hittar du Sieps analyser om olika aspekter på pandemins effekter för EU. (Februari 2021)