Sieps i media

Senaste publikationer

Vad är priset för snabba beslut? EU:s informella lagstiftningsprocess

Förslag till EU-lagstiftning behandlas allt oftare genom triloger: informella trepartssamtal mellan EU-kommissionen, rådet och Europaparlamentet. I denna analys beskriver Jakob Lewander och Anna Wetter Ryde, utredare respektive forskare vid Sieps, hur triloger fungerar och vad de informella förhandlingarna innebär för demokratin. (2022:8epa)

EU Crisis Management

Under det senaste decenniet har EU spelat en central roll när det gäller krishantering, alltifrån statsskuldskrisen till covid-19-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Hur EU har klarat att hantera olika kriser – och hur unionens krishanteringsförmåga kan förbättras – diskuteras i denna antologi. Med bidrag av Christian Kreuder-Sonnen, Vivien A. Schmidt, Astrid Séville och Jonathan White. (2022:1op)

Invasionen driver Ukraina närmare EU och fördjupar unionens försvarssamarbete

Ukrainakriget ställer Europa på krigsfot och kommer att förändra EU:s medlemsstater i grunden avseende de resurser som anslås till försvar och krisberedskap, men också vad gäller mentalitet och stämningsläge, enligt Katarina Engberg, senior rådgivare på Sieps. Var de 77 åren sedan andra världskrigets slut bara en av flera mellankrigstider i Europas våldsamma historia? (April 2022)

Temporary Protection for Ukrainians in the EU: A Brief Introduction

Till följd av Rysslands invasion av Ukraina har miljontals människor tvingats fly, varav de flesta till länder inom EU. EU har därför valt att aktivera massflyktsdirektivet, som ger flyktingar från Ukraina tidsbegränsat skydd inom unionen. Valeriia Varfolomieieva, forskningsassistent i juridik vid Sieps, förklarar hur detta hittills mindre kända direktiv fungerar. (April 2022)

Tema: EU i omvärlden

På den här temasidan finns publikationer, seminarier och poddavsnitt om EU och omvärlden. Exempel på ämnen är försvarspolitik, migration och bistånd. Här samlar vi också analyser som rör kriget i Ukraina. (Maj 2022)

Tema: Medlemsstaterna och EU

Det franska president- och parlamentsvalet påverkar både Frankrikes och EU:s framtid. På den här temasidan finns analyser och seminarier som rör förhållandet mellan medlemsstaterna och EU. (April 2022)

Tema: EU:s demokratiska system

Nu pågår konferensen om Europas framtid – ett forum som syftar till att öka allmänhetens inflytande över EU. På den här temasidan hittar du analyser och seminarier om frågor som rör EU:s demokrati och styrelseformer. (Mars 2022)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.