Kommande seminarium: Sverige efter 25 år som medlem i EU

SE25EU.png

Sverige efter 25 år som medlem i Europeiska unionen

År 2020 har Sverige varit medlem av Europeiska unionen i 25 år. Sieps uppmärksammar detta med att belysa medlemskapets effekter genom en serie rapporter och ett seminarium. Seminariet spelas in den 2 oktober för en begränsad publik och publiceras på Sieps webbplats den 8 oktober.

I rapporterna analyseras EU-medlemskapets effekter inom områden där det ännu i stor utsträckning saknas forskning. Studierna belyser både EU:s påverkan på Sverige och Sveriges påverkan på EU.

Vid seminariet – som är indelat i fem delar – presenteras en del av publikationerna i serien.

Under förmiddagen diskuteras de studier som tar upp effekter på systemnivå:

 • Europeiseringen av statsförvaltningen

 • Europarätten i Sverige

 • Svenska domstolars begäran om förhandsavgöranden från EU-domstolen.

Under eftermiddagen diskuteras studier om effekter inom olika politikområden:

 • Utstationering av arbetstagare

 • Jordbrukspolitiken och livsmedelsindustrin

 • Fiskeripolitiken.

Seminariestolar liggande.jpg

Program

Introduktion

 • Sieps direktör, Göran von Sydow, introducerar seminariet.

 • Öppningsanförande av EU-minister Hans Dahlgren.

Systemeffekter del 1:

 • Tjugofem år av gemenskap – statsförvaltningen och Europeiska unionen
  Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola.

  Göran Sundström, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet.

  Kommentar av Ingvar Mattson, riksdagsdirektör.

Systemeffekter del 2:

 • Tjugofem år av Europarätt i Sverige
  Jane Reichel, professor i juridik, Stockholms universitet.

  Karin Åhman, universitetslektor i statsrätt, Stockholms universitet.

  Kommentar av Helena Jäderblom, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Förhandsavgöranden från EU-domstolen i ett 25-årsperspektiv
  Ulf Bernitz, professor i juridik, Stockholms universitet.

  Kommentar av Jörgen Hettne, professor i juridik, Lunds universitet.

Moderator: Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps.

Politikområden del 1:

 • 25 år med utstationering av arbetstagare till och från Sverige
  Erik Sjödin, docent i civilrätt, Stockholms universitet.

  Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet.

  Kommentar av Samuel Engblom, samhällspolitisk chef vid TCO.

Politikområden del 2:

 • Sverige i EU efter 25 år – jordbruket och livsmedelsindustrin
  Ewa Rabinowicz, professor emerita i jordbruksekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet.

 • Svenskt yrkesfiske och EU 1995–2020
  Håkan Eggert, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet.

  David Langlet, professor i handelsrätt, Göteborgs universitet.

  Kommentar av Eva Sjögren, chef för Statsrådsberedningens EU-kansli, och Jakob Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.

Moderator: Annika Ström Melin, journalist, författare och ledamot i Sieps insynsråd.

 

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

I fokus: EU och minimilöner

Reglering av minimilöner är en aktuell diskussion på EU-nivå. Men vilken roll är mest lämplig för EU på detta område? I en analys från maj 2020 visar nationalekonomen Per Skedinger vad tidigare forskning säger och hur de befintliga minimilönesystemen fungerar.

EU-utbildningar online

Sieps har lanserat digitala utbildningar som kan ges på kort varsel under hela hösten. Vi erbjuder både Grundläggande EU-kunskap och kurser med specialteman, till exempel om förhandlingar i EU och EU:s budget. Se mer om upplägg, innehåll och föreläsare på vår utbildningssida.

I fokus: Industripolitik och den inre marknaden

I mars i år lade Europeiska kommissionen fram en ny industristrategi för EU. Vad som kan stärka europeiskt näringsliv kan emellertid också undergräva den inre marknaden. I en antologi från juni 2020 ger forskare rättsliga perspektiv på strategin.

EU och coronakrisen – senaste publikationer

Nöden kräver samsyn: undantagstillstånd i coronakrisen

Nöden har ingen lag, heter det. Men vad kan hända när statsapparater är fria att verka utanför de ordinarie lagarna? I detta perspektiv diskuterar Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps, skillnader mellan EU-ländernas nödlagar och hur de påverkar EU-samarbetet. En slutsats är att coronakrisen manar till ökad samsyn mellan medlemsstaterna om nödtillståndets karaktär. (Augusti 2020)

Sieps i media

P1-morgon: Rättsstatsprincipen splittrar EU-länderna

Under hösten inleds förhandlingar om ett lagförslag som ska ge EU möjlighet att hålla inne medel till länder som bryter mot rättsstatens principer. I reportaget kommenterar bland andra Armin von Bogdandy, professor och direktör vid Max Planck-institutet i Heidelberg, som tillsammans med Justyna Łacny har författat en Sieps-analys om samma ämne.