Senaste publikationer

A New Phase in EU Climate Geopolitics: Steps Forward and Back

Klimatkriser i EU och dess närområde får direkta konsekvenser för befolkningen men också för unionens stabilitet och säkerhet. Richard Youngs, professor i internationella relationer, beskriver hur klimatfrågan är en viktig komponent i EU:s geopolitik och hur unionens utrikes- och säkerhetspolitik kan få en starkare klimatdimension. (2023:8epa)

National Parliaments’ Political Dialogue with the European Commission

De nationella parlamenten har fått en allt större roll i EU:s arbete. Genom den politiska dialogen har de möjlighet att interagera direkt med kommissionen. I denna Europapolitiska analys undersöker Valentin Kreilinger, forskare i statsvetenskap vid Sieps, hur nationella parlament kan använda dialogen och föreslår sätt att öka dess betydelse. (2023:6epa)

The Role of Europarties in Ukraine: the invisible EU membership facilitator?

De europeiska partigrupperna har skapat allianser med flera ukrainska partier. I denna europapolitiska analys undersöker statsvetaren Mats Öhlén vilken roll detta samarbete kan spela för Ukrainas demokratiska utveckling och landets väg mot EU-medlemskap mot bakgrund av tidigare EU-utvidgningar. (2023:7epa)

Tema: EU-ordförandeskapet

Under första halvan av 2023 innehar Sverige ordförandeskapet i EU:s ministerråd. På denna sida samlar Sieps publikationer, seminarier och poddar som handlar om ordförandeskapet i rådet. (Maj 2023)

Tema: EU:s demokratiska system

På den här temasidan finns analyser och seminarier om frågor som rör EU:s demokrati och styrelseformer. Den senaste handlar om EU-institutionernas arbete och samarbete under den nuvarande mandatperiodens tre första år. (Maj 2023)

Tema: Europaopinion

Här hittar du årliga analyser av den svenska EU-opinionen. Analyserna bygger på undersökningar som görs i samarbete mellan Sieps och SOM-institutet vid Göteborgs universitet. (Maj 2023)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Sieps i media