Sieps i media

Senaste publikationer

Germany goes to the polls: how will its EU policies change?

Tyskland går till val den 26 september 2021. Vilka kommer att bilda regering efter valet, och hur kommer de att hantera kommande EU-frågor? Valentin Kreilinger, forskare i statsvetenskap vid Sieps, sätter det tyska valet i dess europeiska sammanhang genom att undersöka partiernas valmanifest och skissa på möjliga koalitionsbildningar. (2021:16epa)

EU:s migrationspakt – vart är unionen på väg?

EU:s migrationspakt är kommissionens förslag på en ny asyl- och migrationspolitik för unionen. Pakten innehåller bland annat nya förslag som reglerar solidaritet mellan EU:s länder, gränsförfaranden, screening och ansvar. Enligt folkrättsprofessorn Rebecca Thorburn Stern innehåller pakten mest omformuleringar av gamla idéer, och vad solidaritet faktiskt innebär är inte helt tydligt. (2021:13epa)

EU:s relation till Afrika: Partnerskap eller hierarki?

Under 2021 väntas Europeiska unionen (EU) och Afrikanska unionen (AU) enas om en ny samarbetsstrategi. Lars Niklasson, forskare i statsvetenskap vid Sieps, analyserar dokumentet som pekar ut EU:s intressen i den kommande strategin. (2021:15epa)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Tema: Medlemsstaterna och EU

Den 26 september går Tyskland till val. På vår temasida kan du läsa om EU-frågorna i det tyska politiska landskapet och ladda ner fler analyser som berör medlemsstaterna och EU. (September 2021)

Se webbinariet i efterhand: om Europeiska utrikestjänsten

År 2021 har Europeiska utrikestjänsten funnits i tio år. Inför tioårsdagen gick tre forskningsinstitut samman för att analysera den nya institutionens roll för EU:s utrikespolitik: Sieps, Centre for European Policy Studies (CEPS) och Friedrich Ebert Stiftung (FES).

Rapporten som publicerades i januari diskuterades vid ett seminarium på måndag den 10 maj.

Innehållet i rapporten presenterades av Pierre Vimont, utrikestjänstens första generalsekreterare, och Ronja Kempin vid det tyska institutet för säkerhet och internationella frågor (SWP) samt kommenterades av Niels Annen, minister vid tyska utrikesministeriet. Här hittar du programmet för webbinariet.

Rapporten har utvecklats av en arbetsgrupp och författats av Christophe Hillion vid Sieps och Steven Blockmans vid CEPS.

 

FES_event_EEAS.PNG