EU-opinionen i rörelse: svenskarna sneglar mot euron

Författare: Johansson Markus, Lewander Jakob

Svenskarnas stöd för medlemskapet i EU fortsätter att vara högt, men backar 2023 från det föregående årets toppnotering. Samtidigt tycker fler att Sverige borde gå över till euron. Årets analys av den svenska EU-opinionen visar både dynamik och stabilitet. (2024:11epa)

Det svenska stödet för EU-medlemskapet ligger kvar på en historiskt hög nivå, trots att kurvan viker ner från rekordnoteringen föregående år. Det visar analysen av siffrorna från 2023 års SOM-undersökning av svenskarnas åsikter om EU-medlemskapet. Bland väljare till höger på det politiska spektrumet är det minskade stödet tydligast. Väljare till vänster går mot strömmen och blir mer positiva till EU-medlemskapet.

Stödet för att överge kronan och gå över till att använda euron i Sverige ökar brant, efter flera år av lågt men långsamt växande stöd. Ökningen sker längs hela den ideologiska skalan och kan ses mot bakgrund av det instabila ekonomiska läget.

Med valet till Europaparlamentet i antågande lägger analysförfattarna Markus Johansson, forskare i statsvetenskap på Sieps och Göteborgs universitet, och Jakob Lewander, utredare i statsvetenskap på Sieps, särskild vikt vid EU-opinionen bland de politiska partiernas sympatisörer. Analysen ger också en fingervisning om vilka frågor som har potential att mobilisera väljare.