EU-utbildningar

I Sieps uppdrag ingår att erbjuda EU-utbildning för anställda i olika funktioner på statlig, regional och kommunal nivå. Syftet är att höja kompetensen när det gäller EU och svensk europapolitik. Vi genomför utbildning både på beställning och vid fasta utbildningstillfällen med öppen anmälan.

Sieps EU-utbildningar med öppen anmälan

Behöver du förbättra dina EU-kunskaper?

Vi erbjuder vi ett antal utbildningar för medarbetare i offentlig förvaltning som behöver höja sin EU-kunskap. Du anmäler dig direkt till oss. 

Kurserna hålls hos Sieps på Torsgatan 11.

Priserna för halvdagskurser är 750 kr per person och för heldagskurser är priset 1 250 kr per person. Heldagskurserna inkluderar lunch.

 

EU-utbildningar som kan beställas

Här har vi samlat de kurser som offentlig verksamhet kan beställa. Det är både kurser som övergripande behandlar EU:s verksamhet och kurser som har en mer specialiserad inriktning. Du kan läsa om innehåller i kurserna under respektive flik. Saknar du någon utbildning? Kontakta oss.

Utbildningen genomförs hos beställaren.

Alla våra utbildningar, utom de som särskilt riktar sig till kommuner, är avgiftsbelagda. Kontakta oss för en offert

EU-utbildning för kommuner, regioner och landsting

I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder vi också en utbildning för kommuner, regioner och landsting. Den handlar om hur EU fungerar, hur den lokala och regionala nivån påverkas av EU samt om vad kommun- och landstingspolitiker kan göra för att delta i EU-politiken.

Utbildningen är kostnadsfri och genomförs hos beställaren. 

För att beställa denna utbildning kontaktar du SKL:

karin.flordal@skl.se eller annika.lindberg@skl.se

Se en inspelning av utbildningen i förkortad version

 

Kontakta oss 

Pernilla Wredenfors, utbildningsansvarig.

Kontakta mig

Katarina Flodén, utbildningssamordnare.

Kontakta mig

Sieps EU-utbildningar