EU-utbildningar

Sieps har regeringens uppdrag att erbjuda EU-utbildning för anställda inom offentlig verksamhet, syftet är att höja kompetensen när det gäller EU och frågor av betydelse för Sveriges europapolitik. Genom vårt kursutbud vänder vi oss till anställda i olika funktioner på statlig, regional och kommunal nivå.

Allmänna EU-utbildningar

Kurser som övergripande behandlar EU:s verksamhet

Specialiserade EU-utbildningar

Kurser som tar upp mer specifika frågor