Senaste publikationer

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

På kort tid har det tagits nya initiativ inom europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Denna rapport ger en översikt över samarbetets historia och en förståelse för hur EU och medlemsstaterna hanterar dagens situation – konflikter i närområdet, inre skiljelinjer och yttre hot.

Sieps sammanfattar: Hur mycket är EU värt?

Den 18 april anordnade Sieps, tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige, ett seminarium inför förhandlingarna om EU:s finansiella ramar för perioden 2020–2027. Läs ett kort referat av seminariet.

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor.

EU-utbildningar

Behöver du förbättra dina EU-kunskaper? Under 2018 erbjuder vi ett antal fasta utbildningstillfällen för medarbetare i offentlig förvaltning som behöver höja sin EU-kunskap.

Kontakta oss

Risk för nyval sänker börsen i Italien

Det politiska kaoset tilltar i Italien och nu väntar av allt att döma nyval, sannolikt redan i sommar. ”Risken är överhängande att det blir samma utfall igen”, säger EU-experten Göran von Sydow.