Senaste publikationer

Läs mer

Utfallet av den brittiska folkomröstningen om landets EU-medlemskap har gett upphov till ett betydande intresse för frågan om de villkor som reglerar...

Leaving the European Union, the Union way (2016:8epa)
Författare:
Läs mer

Direkta val till Europaparlamentet infördes 1979. Deltagandet i dessa val har dock alltid varit betydligt lägre än deltagandet i nationella val. I...

Läs mer

Den här rapporten föreslår ett sätt för EU:s medlems­stater att bryta död­läget i asyl- och flykting­politiken. Författarna under­söker hur fysisk och finansiell...

Läs mer

När Sverige gick med i EU blev unionen också en del av den svenska stats­förvaltningens vardag. Det är dock inte helt klart vilken roll och vilket ansvar svenska myndigheter har i EU-...

Publikationer år