EU och hoten mot rättsstaten

I veckan har Europaparlamentet antagit en resolution om situationen i Polen när det gäller demokrati och rättsstatens principer.

Frågan behandlas i en kommande publikation från Sieps. Ta del av den redan nu: EU och hoten mot rättsstaten.

I rapporten beskrivs de åtgärder som EU kan ta till när ett medlemsland inte respekterar principer som är grundläggande för att unionen ska kunna fungera. Den innehåller också en genomgång av vad EU hittills har gjort när det gäller Polen och avslutas med en diskussion om vad unionen kan göra härnäst.

Senaste publikationer

The Future of the EU Budget

En ny förhandlingsrunda om EU:s långtidsbudget är på väg att dra igång, i och med att innevarande fleråriga budgetramverk upphör att gälla efter 2020.

The EU budget after 2020

Det är rimligt att anta att brexit kommer att starkt påverka såväl förhandlingarna om, som innehållet i, EU:s nästa långtidsbudget, vilken börjar att gälla från 2021.

EU-utbildningar

Sieps erbjuder EU-utbildningar för anställda inom den offentliga sektorn. Utbildningarna syftar till att höja kompetensen i offentlig förvaltning när det gäller EU och frågor av betydelse för Sveriges europapolitik.

Toppmötet i Göteborg ska tackla framtidsrädsla

Nästan alla EU-ledare har tackat ja till veckans toppmöte i Göteborg. Värden, statsminister Stefan Löfven (S), är lite förvånad. Frågor om arbetsmarknad och sociala klyftor brukar inte stå högt i kurs. Men risken är att resultatet inte blir mer än tomma ord.

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor.