Ledig tjänst

Vi söker en utredare eller forskare i juridik. Sök senast den 10 januari 2018.

Sieps är en statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor som rör utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges europapolitik. Analyserna ska göras tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och bidra till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska frågor.

Sieps deltar i internationellt utbyte inom området och samarbetar med såväl svenska som internationella forskare och experter. Vi tillhandahåller även utbildningar för den offentliga sektorn i ämnen som rör den Europeiska unionen. 

Vi söker nu en utredare eller forskare i juridik för ett vikariat

Dina uppgifter är främst att:

  • Identifiera och definiera relevanta frågeställningar i frågor som rör EU-rättsliga aspekter på utvecklingen av den Europeiska unionen.
  • Skriva, beställa och kvalitetssäkra rapporter och analyser.
  • Sprida resultaten, i huvudsak genom seminarier, men också genom deltagande i konferenser och annan utåtriktad verksamhet i såväl Sverige som utomlands
  • Delta i Sieps utbildningsverksamhet, i synnerhet utbildningar riktade mot den kommunala nivån.

Din profil

Du har dokumenterad erfarenhet av självständigt och kvalificerat utredningsarbete i juridik med EU-inriktning och förmågan att arbeta obehindrat med texter på såväl svenska som engelska. Du får gärna ha erfarenhet av utbildningsverksamhet i någon form.

Det är meriterande om du har disputerat inom juridik med EU-rättslig inriktning och/eller har erfarenhet av att ha arbetat med EU-rättsliga frågor inom EU:s institutioner eller statsförvaltningen.

Vi förutsätter att du har en god pedagogisk och stilistisk förmåga. Som person har du integritet, är kreativ och är en god kommunikatör. Arbetet utförs i hög utsträckning självständigt men även tillsammans med andra utredare och forskare på Sieps samt i samarbete med externt anlitade experter. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

Om anställningen och ansökan

Anställningen är ett vikariat på heltid under ett år. Sieps tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast möjligt.

Ansökan och eventuella bilagor skall vara Sieps tillhanda senast den 10 januari 2018. Vi tar emot ansökan via e-post info@sieps.se eller brev till Sieps. Märk din ansökan med Dnr 17/0097. Eventuella frågor mejlas till info@sieps.se.