Grundläggande EU-kunskap

Denna kurs beskriver hur EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet med dess institutioner och regelverk ser ut idag. Kommande tillfälle: 5 december.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om

  • EU:s institutioner och befogenheter
  • Beslutsprocessen, hur lagstiftning tas fram
  • EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.                            

Kostnad för kursen är 750 kr per person.

Anmälan till aktuella utbildningstillfällen

torsdagen den 30 januari kl. 09–12  och tisdagen den 31 mars kl. 09–12.  

Kurslängd Halvdag

Föreläsare Pernilla Wredenfors, utredare och utbildningsansvarig. Pernilla har tidigare arbetat som analytiker i Försvarsmakten, som PR-konsult och som politiskt sakkunnig i Europaparlamentet.