Gränslös straffrätt (2007:4)

Författare: Persson Gunnar

Rapporten tar upp den gränsöverskridande brottsligheten inom EU och utvecklingen inom straff- och straff-processrätten. I resonemangen om hur en framväxande EU-rätt på dessa områden kan komma att se ut, utgår rapporten från en beskrivning av den brottslighet som man behöver komma tillrätta med; gränsöverskridande organiserad brottslighet med verksamheter i flera olika EU-stater.

En omfattande harmonisering av straffrätten och ett omfattande polis- och åklagarsamarbete anförs som den enda i längden politiskt och juridiskt genomförbara sättet att stävja brottsligheten. Författaren tar sedan upp frågan om vad denna väg har för konsekvenser på det nationella planet.

Rapporten behandlar också några särskilda problemområden. Dessa är frågan om en Europeisk åklagarmyndighet, frågan om de egentliga effekterna av principen om ömsesidigt erkännande, frågan om vem som egentligen har att granska det gränsöverskridande polissamarbetet, frågan om Prümkonventionens tillblivelse och ett Europa i två hastigheter samt slutligen frågan om den enskilde medborgarens ställning i ett för myndigheterna alltmer gränslöst Europa.

Rapporten presenterades vid seminariet Vem skapar framtidens straffrätt? och ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Legitimitet för skatter på EU-nivå

7 januari 2019 11:14 Nordblom Katarina

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

EU agencies on the move: challenges ahead

EU agencies on the move: challenges ahead

25 januari 2018 15:31 Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.