Gränslös straffrätt (2007:4)

Författare: Persson Gunnar

Rapporten tar upp den gränsöverskridande brottsligheten inom EU och utvecklingen inom straff- och straff-processrätten. I resonemangen om hur en framväxande EU-rätt på dessa områden kan komma att se ut, utgår rapporten från en beskrivning av den brottslighet som man behöver komma tillrätta med; gränsöverskridande organiserad brottslighet med verksamheter i flera olika EU-stater.

En omfattande harmonisering av straffrätten och ett omfattande polis- och åklagarsamarbete anförs som den enda i längden politiskt och juridiskt genomförbara sättet att stävja brottsligheten. Författaren tar sedan upp frågan om vad denna väg har för konsekvenser på det nationella planet.

Rapporten behandlar också några särskilda problemområden. Dessa är frågan om en Europeisk åklagarmyndighet, frågan om de egentliga effekterna av principen om ömsesidigt erkännande, frågan om vem som egentligen har att granska det gränsöverskridande polissamarbetet, frågan om Prümkonventionens tillblivelse och ett Europa i två hastigheter samt slutligen frågan om den enskilde medborgarens ställning i ett för myndigheterna alltmer gränslöst Europa.

Rapporten presenterades vid seminariet Vem skapar framtidens straffrätt? och ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

13 maj 2019 09:37 Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.