Lissabonfördraget (2008:11)

Författare: Bergström Carl Fredrik, Hettne Jörgen, Södersten Anna

En genomgång av Lissabonfördragets viktigaste förändringar samt en belysning av problematiken kring dess ratificering i Sverige och övriga medlemsstater.

Även om det finns vissa begränsade delar av rapporten som behandlar frågor vilka idag endast har historisk betydelse framförallt vad gäller den debatt och process som följde efter det negativa utfallet i den irländska folkomröstningen 2008, har beskrivningen av vad Lissabonfördraget innebär fortfarande full giltighet och de frågor som lyfts fram har fått förnyad betydelse. Av denna anledning har Sieps gjort en nytryck av rapporten.

Rapporten presenterades vid seminariet Hur ändras EU? Om Lissabonfördraget och ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

Lissanbonfördraget (konsoliderad version) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Läs mer om Lissabonfördraget.

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

13 maj 2019 09:37 Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.