Lissabonfördraget (2008:11)

Författare: Bergström Carl Fredrik, Hettne Jörgen, Södersten Anna

En genomgång av Lissabonfördragets viktigaste förändringar samt en belysning av problematiken kring dess ratificering i Sverige och övriga medlemsstater.

Även om det finns vissa begränsade delar av rapporten som behandlar frågor vilka idag endast har historisk betydelse framförallt vad gäller den debatt och process som följde efter det negativa utfallet i den irländska folkomröstningen 2008, har beskrivningen av vad Lissabonfördraget innebär fortfarande full giltighet och de frågor som lyfts fram har fått förnyad betydelse. Av denna anledning har Sieps gjort en nytryck av rapporten.

Rapporten presenterades vid seminariet Hur ändras EU? Om Lissabonfördraget och ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

Lissanbonfördraget (konsoliderad version) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Läs mer om Lissabonfördraget.

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Legitimitet för skatter på EU-nivå

7 januari 2019 11:14 Nordblom Katarina

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

EU agencies on the move: challenges ahead

EU agencies on the move: challenges ahead

25 januari 2018 15:31 Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.