Lissabonfördraget (2008:11)

Författare: Bergström Carl Fredrik, Hettne Jörgen, Södersten Anna

En genomgång av Lissabonfördragets viktigaste förändringar samt en belysning av problematiken kring dess ratificering i Sverige och övriga medlemsstater.

Även om det finns vissa begränsade delar av rapporten som behandlar frågor vilka idag endast har historisk betydelse framförallt vad gäller den debatt och process som följde efter det negativa utfallet i den irländska folkomröstningen 2008, har beskrivningen av vad Lissabonfördraget innebär fortfarande full giltighet och de frågor som lyfts fram har fått förnyad betydelse. Av denna anledning har Sieps gjort en nytryck av rapporten.

Rapporten presenterades vid seminariet Hur ändras EU? Om Lissabonfördraget och ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

Lissanbonfördraget (konsoliderad version) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Läs mer om Lissabonfördraget.

Spitzenkandidaten – make or break?

Spitzenkandidaten – make or break?

27 juni 2019 11:38 von Sydow Göran

Lissabonfördraget förändrade processen för att välja ny ordförande för Europeiska kommissionen. Modellen med toppkandidater för partigrupperna är dock föremål får både institutionella och politiska strider. Men oavsett utgång efter EU-valet 2019 är det inte sannolikt att en genuint europeisk arena för politisk konkurrens etableras inom en snar framtid, enligt Göran von Sydow, Sieps direktör.

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

13 juni 2019 11:16 Darpö Jan

EU:s miljörätt genomsyrar idag svensk miljölagstiftning. Den gemensamma miljörätten bygger i sin tur på att Sverige och övriga medlemsstater utövar inflytande, både på EU-nivå och på den internationella arenan. På vissa miljöområden är unionens kompetens dock omdebatterad.