Lissabonfördraget och det irländska problemet (2008:12epa)

Författare: Bergström Carl Fredrik

Lissabonfördraget och ”det irländska problemet” – en snabbare lösning än väntat? Lissabonfördraget kan träda i kraft innan 2009 års Europaparlamentsval.

Fördraget kan godkännas av det irländska parlamentet och undantag kan ges för de resterande andra ändringar som måste beslutas i en senare folkomröstning.

Ett tungt vägande skäl för denna snabba lösning är att ”det irländska problemet” i huvudsak kan vara avklarat innan den franska regeringens tid som EU-ordförande är över. De två regeringar som sedan står på tur att axla uppgiften som ordförande representerar de enda länder som ännu inte fattat de nödvändiga politiska besluten om Lissabonfördraget: Tjeckien och Sverige.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

Spitzenkandidaten – make or break?

Spitzenkandidaten – make or break?

27 juni 2019 11:38 von Sydow Göran

Lissabonfördraget förändrade processen för att välja ny ordförande för Europeiska kommissionen. Modellen med toppkandidater för partigrupperna är dock föremål får både institutionella och politiska strider. Men oavsett utgång efter EU-valet 2019 är det inte sannolikt att en genuint europeisk arena för politisk konkurrens etableras inom en snar framtid, enligt Göran von Sydow, Sieps direktör.

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

13 juni 2019 11:16 Darpö Jan

EU:s miljörätt genomsyrar idag svensk miljölagstiftning. Den gemensamma miljörätten bygger i sin tur på att Sverige och övriga medlemsstater utövar inflytande, både på EU-nivå och på den internationella arenan. På vissa miljöområden är unionens kompetens dock omdebatterad.