Lissabonfördraget och det irländska problemet (2008:12epa)

Författare: Bergström Carl Fredrik

Lissabonfördraget och ”det irländska problemet” – en snabbare lösning än väntat? Lissabonfördraget kan träda i kraft innan 2009 års Europaparlamentsval.

Fördraget kan godkännas av det irländska parlamentet och undantag kan ges för de resterande andra ändringar som måste beslutas i en senare folkomröstning.

Ett tungt vägande skäl för denna snabba lösning är att ”det irländska problemet” i huvudsak kan vara avklarat innan den franska regeringens tid som EU-ordförande är över. De två regeringar som sedan står på tur att axla uppgiften som ordförande representerar de enda länder som ännu inte fattat de nödvändiga politiska besluten om Lissabonfördraget: Tjeckien och Sverige.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Legitimitet för skatter på EU-nivå

7 januari 2019 11:14 Nordblom Katarina

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

EU agencies on the move: challenges ahead

EU agencies on the move: challenges ahead

25 januari 2018 15:31 Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.