Lissabonfördraget och det irländska problemet (2008:12epa)

Författare: Bergström Carl Fredrik

Lissabonfördraget och ”det irländska problemet” – en snabbare lösning än väntat? Lissabonfördraget kan träda i kraft innan 2009 års Europaparlamentsval.

Fördraget kan godkännas av det irländska parlamentet och undantag kan ges för de resterande andra ändringar som måste beslutas i en senare folkomröstning.

Ett tungt vägande skäl för denna snabba lösning är att ”det irländska problemet” i huvudsak kan vara avklarat innan den franska regeringens tid som EU-ordförande är över. De två regeringar som sedan står på tur att axla uppgiften som ordförande representerar de enda länder som ännu inte fattat de nödvändiga politiska besluten om Lissabonfördraget: Tjeckien och Sverige.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

13 maj 2019 09:37 Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.