Legitimitet för skatter på EU-nivå

Författare: Nordblom Katarina

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

Inom EU samordnas skatteregler för att stimulera rörligheten och förhindra skatteflykt. Nu pågår även en diskussion om huruvida EU bör få större befogenheter på skatteområdet.

I den här analysen visar nationalekonomen Katarina Nordblom att legitimiteten för EU:s samordning av skatter ökar när den anses skapa större rättvisa och effektivitet. Men för att en eventuell beskattningsrätt för EU ska kunna få legitimitet krävs mer. En grundförutsättning är att EU:s medborgare har stort förtroende för unionssamarbetet.

Författarens slutsats är att skatter på EU-nivå skulle ha svårt att erhålla legitimitet, eftersom de ofta uppfattas som inskränkningar i nationernas självbestämmande. Samtidigt har den ökade rörligheten ändrat förutsättningarna och dagens beslutsfattare kan inte ta legitimiteten för given.

Analysen är den första i en serie publikationer om hur EU påverkar svensk skattepolitik.

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

13 maj 2019 09:37 Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.