Hur påverkar EU svensk skattepolitik?

Seminariet hölls den 29 november.

Kan skattepolitiken förbli nationell när skattebaserna förändras och EU utvecklas? EU inverkar på olika sätt på det svenska skattesystemet och den svenska skattepolitiken. Sveriges ståndpunkt har länge varit att skattepolitiken ska vara en nationell angelägenhet. Men är det verkligen den bästa lösningen?

Välkommen till ett seminarium där tre erfarna skatteforskare presenterar analyser om hur den svenska skattepolitiken kan komma att förändras till följd av EU-medlemskapet och framtida omvärldsförändringar. 

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt, förklarar vilka juridiska rättigheter EU har i dag. 

Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, redogör för hur skattebaserna har förändrats genom bland annat globalisering och teknisk utveckling.

Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi, talar om skattesystemets legitimitet och hur den påverkas av om skatterna bestäms på nationell nivå eller EU-nivå.

Seminariet är ett samarbete mellan Sieps och SNS

Du kan se seminariet i efterhand. 

Datum

  • 29 november 2018 12:00 - 13:15

Plats

  • SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Talare

  • Mattias Dahlberg, professor finansrätt, juridiska fakulteten, Uppsala universitet
  • Åsa Hansson, universitetslektor, nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet
  • Katarina Nordblom, universitetslektor, docent, Institutionen för nationalekonomi, Göteborgs universitet

Moderator

  • Mikael Witterblad, forskningschef på SNS

Övrigt

  • Registrering med lunchwrap från 11:45.