Senaste publikationer

Läs mer

Direkta val till Europaparlamentet infördes 1979. Deltagandet i dessa val har dock alltid varit betydligt lägre än deltagandet i nationella val. I...

Läs mer

Den här rapporten föreslår ett sätt för EU:s medlems­stater att bryta död­läget i asyl- och flykting­politiken. Författarna under­söker hur fysisk och finansiell...

Läs mer

När Sverige gick med i EU blev unionen också en del av den svenska stats­förvaltningens vardag. Det är dock inte helt klart vilken roll och vilket ansvar svenska myndigheter har i EU-...

Läs mer

För­handlingarna om ett trans­atlantiskt handels- och investerings­partnerskap­savtal (TTIP) mellan EU och USA inleddes i juli 2013, med mål­...

Författare:

Publikationer år