Senaste publikationer

Läs mer

Brexit får konsekvenser för förhållandet mellan euro- och icke-euroländer. Risken för att euroländernas positioner konvergerar minskar inte och det kommer sannolikt till...

Sverige och euron efter brexit (2017:1epa)
Författare:
Läs mer

Även om eurozonens problem har hamnat i bakgrunden efter EU:s många kriser på senare år, kan nya störningar leda till att eurokrisen flammar upp...

Eurokrisen, eurosamarbetets regelsystem och den framtida integrationen (2017:1)
Författare:
Läs mer

Vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan...

Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige (2017:1op)
Författare:
Läs mer

Utrikespolitik har alltid omgärdats av viss sekretess och EU:s utrikespolitik utgör därvidlag inget undantag. Av hänsyn till säkerhet och internationella...

Inside and Outside: EU External Relations in Focus (2016:13)

Publikationer år