Debatten om EU:s ekonomiska politik

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Ulrika Stavlöt

Projektet syftar till att följa och ge bidrag till debatten om EU:s ekonomiska politik. Inom projektet ryms analyser av vad som är viktigt för EU:s ekonomiska utveckling på lång sikt. Det kan röra sig om strukturförändringar i ekonomin, åldrande befolkning och ökad ekonomisk integration, globalt och i Europa. Även lösningar på olika ekonomiska problem analyseras i projektet.

Inom EU behandlas frågeställningar inom detta projekt i stor utsträckning i Lissabonprocessen. Andra viktiga områden är makroekonomisk samordning, gemensamma finansiella regelverk och EMU-frågor. 

En fråga som har blivit högaktuell efter händelseutvecklingen 2008 är om den globala finansiella krisen har öppnat upp för starkare finansiella regelverk på global och europeisk nivå. En ytterligare frågeställning som har hamnat på agendan under året är om villkoren i stabilitetspakten bör ses över i ljuset av den globala finansiella krisen. Sieps avser att under året ge bidrag till dessa diskussioner.