En konstitution för Europa?

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Carl Fredrik Bergström

Som uppföljning till det tidigare projektet "Strategi 2004" startade Sieps projektet "En konstitution för Europa?" under hösten 2004. Inom projektet har ett antal rapporter publicerats som behandlar och analyserar olika aspekter och delar av det konstitutionella fördraget samt ratificeringsprocessen.