EU som global maktfaktor

Projektansvariga: Jakob Lewander och Jonas Eriksson

Det har länge funnits en ambition att använda EU:s tyngd på det internationella planet för att säkra den europeiska samhällsmodellen i en allt mer globaliserad värld. I det här projektet tar Sieps sig an, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, frågan om EU:s globala roll: en roll präglad av unionens strävan att vara en global ledare, samtidigt som brist på förtroende och koordineringsproblem medlemsstaterna emellan verkar i motsatt riktning.

De senaste årens kriser – inte minst oroligheterna i Mellanöstern som har provocerat fram såväl flyktingkriser som terrorattacker – har ökat behovet av att EU tar en ledande roll på den internationella arenan. Utvecklingen av unionens relationer med stora partner som Kina, Ryssland och USA har till exempel blivit en prioriterad fråga.

Under 2016 kommer Sieps att publicera rapporter som analyserar EU:s relationer med tredje land gällande såväl fiskeri- som handelspolitiken. Vidare fångar projektet från och med 2016 upp frågeställningar som tidigare rymdes i projektet “Europeisk säkerhet”. Som exempel kan nämnas de säkerhetspolitiska utmaningar EU står inför i sitt östra och södra närområde, där formuleringen av en ny närhetspolitik och säkerhetsstrategi spelar en viktig roll.

 

Publikationer