Christophe Hillion i Almedalen

Krisen i Ukraina har aktualiserat frågan om Europas förmåga att utöva ledarskap. Kan EU ”tala med en röst” när såväl den europeiska som den globala säkerheten utmanas? Som en del i Statsvetardagen (4 juli) under Almedalsveckan arrangerar därför Statsvetenskapliga förbundet (Swepsa) seminariet ”European Leadership in Transition and Crisis”. Medverkar gör bland andra Christophe Hillion, forskare i juridik vid Sieps.

Läs mer här