Hur kan Dublinförordningen reformeras?

Flykting­situationen i Europa har tydligt visat att Dublin­förordningen inte fungerar. Den har reformerats ett antal gånger men problemen har kvar­stått. EU-kommissionen aviserade förra året att man av­såg att se över Dublin­systemet och i början av april i år presenterades ett förslag till reform av det gemensamma europeiska asyl­systemet.

För att belysa för­slaget och stimulera till diskussion arrangerade Sieps den 8 april seminariet ”Dublinförordningen: Varför fungerar den inte och vad måste förändras?”. I publikationen nedan, som ingår i Sieps forsknings­projekt Utvecklingen av EU:s politik för inrikes frågor, samman­fattas seminariet.