Notis: Seminarium om Europa och det kommande valet i Turkiet

Ylva Nilsson, EU-journalist och ledamot i Sieps insynsråd, medverkar i seminariet Turkey at the Polls, Again? What Europe can Expect den 22 oktober på Stockholms universitet. Seminariet arrangeras av Stockholm University Institute for Turkish Studies (SUITS) i samarbete med Sieps. Det är öppet för allmänheten och hålls på engelska.

Inbjudan