Seminarium 16 mars: EU:s yttre gränser

Frågan om EU:s yttre gränser ligger till­sammans med migrations­frågan högt på den europeiska dag­ordningen. Det här seminariet – som är ett samarbete mellan Europeiska kommission och Sieps – be­handlar kommissionens förslag om en europeisk gräns- och kustbevaknings­myndighet och består av två delar. Under den första delen belyses frågan av forskare och den svenska gräns­polisen, under den andra delen diskuteras de politiska skilje­linjerna i migrations­frågan.

Tid: onsdagen den 16 mars, 10.00-12.15. Registrering och kaffe från 09.30.
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm.

Seminariet är avgifts­fritt och kommer att hållas på svenska.

För anmälan och fullständigt program se: