Sieps söker kvalificerad utredare med nationalekonomisk inriktning

Sieps önskar ta emot intresseanmälan angående tjänsten som kvalificerad utredare med
nationalekonomisk inriktning för visstidsanställning. Se bifogad fil för mer information.