Webb-tv: Seminariet ”EU:s yttre gränser”

I samarbete med EU-kommissionen arrangerade Sieps den 16 mars seminariet ”EU:s yttre gränser”. Seminariet behandlade bland annat förslaget om en europeisk gräns- och kustbevakningsmyndighet och de politiska skiljelinjerna i migrationsfrågan. Seminariet kan ses i efterhand via SVT Forum (ca 1.45 minuter in i sändningen) här.