Remissvar: EU och kommunernas bostadspolitik SOU 2015:58

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har ombetts avge ett remissyttrande...