A Critical Insight into Europe´s Criminalisation of Human Smuggling (2016:3epa)

Författare: 

För­fattaren ger i denna europa­politiska analys en över­sikt över hur människo­smuggling har definierats över tid i EU, och hon ifrågasätter de effekter en kriminalisering av människo­smuggling har när det gäller att värna migranters rättigheter. För­fattaren hävdar att man i stället för att skylla de stora migrations­vågorna på smugglare bör fråga sig vad det är som driver människor att migrera.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt Interna och externa dimensioner av asyl och invandring.

Ilse van Liempt är universitetslektor i urbangeografi vid universitetet i Utrecht, Nederländerna.