Bör länderna inom EU stödja fordonsindustrin? (2009:15epa)

Författare: 

Den globala fordonsindustrin har drabbats hårt av den ekonomiska krisen vilket har gett upphov till en våg av statliga stödåtgärder för bil- och fordonsföretag över världen.

Denna Europapolitiska analys av Rikard Forslid diskuterar de ekonomiska argumenten för stödåtgärder riktade mot bilindustrin. Kan marknadsmisslyckanden eller positiva externaliteter motivera subventioner till branschen eller finns det strategiska motiv att stödja fordonsindustrin? Vilken typ av stöd skulle i sådant fall vara mest effektiv?

Analysen ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen.

icon Bör länderna inom EU stödja fordonsindustrin? (2009:15epa) (100.37 kB)