En finanspolitisk union för euron: lärdomar från federala stater (2011:10epa)

Författare: 

Den europeiska statsskuldkrisen har dominerat EU:s dagordning sedan maj 2010. En av huvudfrågorna som EU:s beslutsfattare måste lösa är hur ett framtida finanspolitiskt ramverk ska utformas. I den här publikationen analyserar professor Lars Jonung frågan med utgångspunkt i de historiska lärdomarna av finanspolitisk samordning i fyra federala stater: Argentina, Brasilien, Kanada och USA.

Publikationen ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen.

Lars Jonung är ordförande i Finanspolitiska Rådet och professor i nationalekonomi vid Knut Wicksells centrum för finansvetenskap, Ekonomihögskolan i Lund.