Folkrätten, EU-rätten och flyktingarna på Medelhavet (2016:6epa)

Författare: 

Runt en miljon flyktingar och migranter upp­ges förra året ha sökt sig till Europa över Medel­havet. EU försöker allt­jämt hitta håll­bara lösningar på flykting­situationen, men vad gäller egentligen för hanteringen av flyktingar som befinner sig till havs? Vilket regel­verk styr exempel­vis EU-samordnade insatser som Operation Triton och Operation Sophia? I den här analysen redogör Martin Ratcovich för vad folkrätten och EU-rätten har att säga när det gäller flykting­strömmarna över havet. Fokus för analysen är den internationella havs­rättens regler om ingripande mot fartyg och sjö­räddning.

Publikationen är på svenska och är en del av Sieps forsknings­projekt Utvecklingen av EU:s politik för inrikes frågor.

Martin Ratcovich är doktorand i folkrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.