From Zero-Sum to Win-Win? The Russian Challenge to the EUs Eastern Neighbourhood Policies

Författare: 

Relationerna mellan EU och Ryssland beskrivs ofta som problematiska. Vanligtvis handlar spänningarna om det gemensamma grannskapet, något som blivit uppmärksammat genom EU’s östliga partnerskap.

Denna Europapolitiska analys undersöker Rysslands reaktioner på EU’s förändrade grannskapspolitik samt vad EU’s syften med densamma är och avslutas med en rad konkreta förslag på hur EU’s dagordning bör utformas i framtiden.

Analysen är en del av forskningsprojektet EU som global aktör.

icon From Zero-Sum to Win-Win? The Russian Challenge to the EU’s Eastern Neighbourhood Policies (88.81 kB)