Junker's investment plan: What results can we expect? (2015:10epa)

Författare: 

Flera EU-länder har upplevt en kraftig ned­gång i investeringar och behovet av starkare ekonomisk till­växt lyfts ofta fram. Europeiska kommissionen har därför lagt fram en investerings­plan som beräknas frigöra 315 miljarder euro. I denna analys diskuterar Martin Myant planen och konstaterar att den sanno­likt främst kommer att stödja lågrisk­projekt i höginkomst­länder, vilket kommer att öka snarare än minska de ekonomiska skillnaderna inom EU. Planen skulle kunna förbättras genom att ha tydligare mål och kriterier, men framför allt genom att tillåta en viss upp­mjukning av de strikta budget­regler som tillämpas inom euro­området.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

Martin Myant är chef för enheten för europeisk ekonomi, sysselsättning och socialpolitik vid European Trade Union Institute (ETUI) i Bryssel.