Mollifying Everyone, Pleasing No-one? An Assessment of the EU Budget Review (2010:14epa)

Författare: 

I oktober 2010 kom till slut Europeiska kommissionens meddelande om översynen av EU:s budget. Professor Iain Begg drar i sin analys slutsatsen att status quo även fortsättningsvis kommer att vara en dominerande faktor. Det finns dock en rad frågor som kommer att behöva diskuteras grundligt den närmaste tiden, som exempelvis vilka utgifter som ska reduceras och hur sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken bör reformeras.

Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s budget.

Iain Begg är professor vid European Institute, London School of Economics and Political Science.