Public Services and State Aid – is a Decentralisation of State Aid Policy Necessary? (2011:14epa)

Författare: 

EU-rätten har betydande påverkan på den regionala och lokala nivån i medlemsländerna. I takt med att lokala marknader öppnas för konkurrens, utvidgas EU-rättens omfattning och reglerna för konkurrens och statsstöd blir tillämpliga. I den här publikationen diskuterar Jörgen Hettne, forskare i juridik vid Sieps, EU-kommissionens förslag till revidering av EU:s regler för statsstöd när det gäller vad som kallas tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Författaren hävdar att en decentralisering av principerna för statsstöd bör övervägas, i syfte att garantera en korrekt och rationell tillämpning av reglerna för finansiering av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Publikationen är en del av forskningsprojektet Sociala Europa.

Jörgen Hettne är forskare i juridik vid Sieps.