Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union (2015:2epa)

Författare: 

Den åtstramningspolitik som infördes som svar på den finansiella och ekonomiska krisen i EU var ett resultat av akuta insatser. Den var inte baserad på socialpolitiska överväganden och det skapades heller inte några mekanismer för utvärdering och korrigering av eventuella negativa effekter. Det gjorde att de vidtagna åtgärderna snabbt hamnade i konflikt med de åtaganden Europa har gjort när det gäller grundläggande rättigheter.

I den här analysen granskar Niklas Bruun en utveckling – främst inom områdena kollektivavtal och jämställdhet – där åtstramningsåtgärder i krisländerna har lett till omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna och smygande förändringar i strid med grundläggande åtaganden i EU:s fördrag.

Publikationen är på engelska och ingår i Sieps forskningsprojekt Sociala Europa.

Niklas Bruun är professor i handelsrätt vid Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och gästprofessor vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.