The EU and Russia: managing the new security environment in the wider Europe (2016:5epa)

Författare: 

Rysslands in­gripande i östra Ukraina och annekteringen av Krim 2014 sände chock­vågor genom Europa. Det av­slöjade också bristerna i EU:s relationer med dess mäktigaste granne, Ryssland. I denna analys fokuserar för­fattaren, Derek Averre, på den ryska utrikes­politiken och de stora ut­maningar den med­för för EU i dag.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt Europeisk säkerhet.

Derek Averre är universitetslektor vid Centrum för ryska, europeiska och euroasiatiska studier, Institutionen för statsvetenskap och internationella studier, University of Birmingham, Storbritannien.