Contrasting Transatlantic Interpretations: The EU and the US Towards a Common Global Role(2003:1op)

Författare: 

Rapporten behandlar de skillnader mellan EU och USA som blottades i samband med krisen om Irakkriget.

Författaren diskuterar dessa skillnader med avseende på de två aktörernas syn på suveränitet, där USA inte bara är en supermakt, utan också en traditionell nationalstat, medan EU:s medlemsstater har utvecklat en annorlunda tolkning av begreppet suveränitet.

Rapporten presenterades vid seminariet Transatlantic Relations: The European Union and the United States: Partners or Competitors? och ingår i forskningsprojektet Handelseffekter av EU:s bilaterala och regionala handelsavtal.

icon 2003:1op Contrasting Transatlantic Interpretations: The EU and the US Towards a Common Global Role (211.32 kB)