EU efter krisen - perspektiv på demokrati och inflytande i ett förändrat EU (2014:1op)

Som en följd av den ekonomiska krisen har en lång rad åtgärder vidtagits för att stärka den ekonomiskpolitiska samordningen i EU. För det svenska EU-medlemskapet reser den utvecklingen flera frågor. Om en rörelse sker mot ett EU som går i flera hastigheter, där vissa länder samarbetar tätare än andra, hur förändrar då det Sveriges möjligheter till inflytande och hur påverkas det nationella självbestämmandet?

I juni 2013 anordnade Sieps konferensen ”Ett förändrat EU – vad betyder det för Sverige?”. Där lyfte forskare, opinionsbildare och politiker fram breda frågeställningar om demokrati och inflytande i ett EU under förändring. Den här publikationen innehåller – utöver en nyskriven inledning – tre forskarbidrag som presenterades vid konferensen.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s konstitutionella utveckling.

Sverker Gustavsson är professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Magnus Jerneck är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Rutger Lindahl är professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Daniel Naurin är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Göran von Sydow är forskare i statsvetenskap vid Sieps och vid Stockholms universitet.