The 2009 Czech EU Presidency (2009:2op)

Tjeckiens ordförandeskap i EU 2009 ärvde en späckad agenda efter Frankrike. Tre svåra utrikespolitiska kriser väntade den tjeckiska regeringen när den tog över ledarskapet i EU: gasdispyten mellan Ukraina och Ryssland; uppblossade strider i Gaza, och den djupaste globala ekonomiska krisen sedan den Stora Depressionen.

Trots att det tjeckiska ordförandeskapet hanterade dessa kriser med relativt stor framgång, särskilt vad gäller frågan om energiförsörjningssäkerhet, riskerar ordförandeskapet att snarast kommas ihåg för interna samarbetssvårigheter. Problemen med att ratificera Lissabonfördraget och den politiska träta som uppstod mellan koalitionspartierna i regeringen och i parlamentet resulterade i regeringens fall och en osäkerhet kring hur ordförandeskapet ska slutföras.

Rapporten presenterades vid seminariet Det tjeckiska ordförandeskapet: Omstritt ledarskap i kristider och ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet