The Purse of the European Union: Setting Priorities for the Future(2008:1op)

Sieps årskonferens 2007 hölls på temat The Purse of the European Union: Setting Priorities for the Future. Konferensen arrangerades mot bakgrund av den översyn av EU:s budget som inleddes i september 2007 och förväntas avslutas någon gång under 2008-2009.

Professor Iain Begg fokuserade på olika aspekter av EU:s utgifter medan professor André Sapir intog ett mer heltäckande perspektiv, där både utgifter, intäkter och effektivitetsaspekter analyserades.

Denna volym innehåller utskrifter av deras tal, tillsammans med en inledning av Jonas Eriksson, Sieps, som beskriver de utmaningar reformprocessen står inför och diskuterar kopplingen mellan EU:s budget och ekonomisk teori.

Rapporten presenterades vid Sieps årskonferens The Purse of the European Union: Setting Priorities for the Future och ingår i forskningsprojektet EU:s budget

icon 2008:1op The Purse of the European Union: Setting Priorities for the Future (248.04 kB) (399.11 kB)