The UK 2005 Presidency: Beyond the British Question? (2005:2op)

Författare: 

Rapporten belyser Storbritanniens ordförandeskap, både tidigare och nuvarande, och ställer frågor av mer övergripande karaktär samt gör en bedömning av de resultat som hittills (oktober 2005) har uppnåtts och ger en överblick över de utmaningar som väntar.

Rapporten presenterades vid seminariet The UK 2005 Presidency: Beyond the British Question? och ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.

icon 2005:2op The UK 2005 Presidency: Beyond the British Question? (168.55 kB)