Amorteringars effekter på bostadspriser och konsumtion (2014:5)

Amorteringars effekter på bostadspriser och konsumtion (2014:5)

I samband med finanskrisen har bostadspriserna fallit i många EU-länder. Samtidigt verkar den höga skuldsättningen ha förstärkt den ekonomiska nedgången i flera länder. I Sverige har det medfört att inte minst frågan om amorteringskrav har hamnat högt på den politiska dagordningen. I den här rapporten visar författarna hur amorteringar kan påverka bostadspriser och bolånens utveckling vid olika belåningsgrader, räntenivåer och amorteringsformer.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

Sebastian Johansson är nationalekonom och marknadsanalytiker vid Bostadskreditnämnden/ Boverket. Erik Hegelund är nationalekonom och analytiker vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Peter Karpestam är fil.dr. i nationalekonomi och analytiker v