Close encounters of the Third Kind: The Interface between the EU and International Law after the Treaty of Lisbon (2013:8)

Författare: 

I fördraget om Europeiska unionen anges att EU i sina relationer med omvärlden ska försvara och främja unionens värden och intressen. Man ska också verka för ”strikt efterlevnad och utveckling av internationell rätt, inklusive respekt för principerna i Förenta nationernas stadga”. I den här rapporten diskuterar författaren samspelet mellan EU-rätt och internationell rätt efter Lissabonfördragets ikraftträdande.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget.

Ramses A. Wessel är professor i europeisk rätt och internationell organisationsrätt vid Universiteit Twente, Enschede. Nederländerna.