Förhandsavgöranden av EU-domstolen – Svenska domstolars hållning och praxis (2010:2)

Författare: 

De svenska domstolarna ingår numera i en rättsordning som omfattar hela EU och deras praxis. När det gäller att begära förhandsavgörande från EU-domstolen är detta centralt för EU-rättens genomslag i Sverige. Med tiden har det också blivit vanligare att svenska domstolar begär förhandsavgöranden, men statistiken visar att man alltjämt är påtagligt försiktiga.

I Sieps- rapporten Förhandsavgöranden av EU-domstolen – Svenska domstolars hållning och praxis visar Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt, att svenska domstolar är överdrivet återhållsamma när det gäller att hänskjuta mål till EU-domstolen för förhandsavgörande. Det kan, menar Bernitz, vara till nackdel för rättssäkerheten för parterna i mål som rör EU-rätt.

Rapporten är på svenska men innehåller en sammanfattning på engelska.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Den svenska förvaltningsmodellen och EU och presenterades vid seminariet Förhandsavgöranden av EU-domstolen - Svenska domstolars hållning och praxis.

icon Förhandsavgöranden av EU-domstolen Svenska domstolars hållning och praxis (2010:2) (718 kB)

icon Sammanfattning 2010:2 (69.89 kB)

icon Summary 2010:2 (70.67 kB)

 

Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt och kursföreståndare för magisterprogrammet Master of European Law vid Stockholms universitet. Han är även gästprofessor vid Örebro universitetoch Senior Research Fellow vid St Hilda´s College, University of Oxfordsamt Director för the Wallenberg Foundation Oxford/Stockholm Association in European Law, baserad vid Institute of European and Comparative Law, University of Oxford. Ulf Bernitz ägnar sig i sin forskning framför allt åt EU-rättens förhållande till nationell rätt. Han har för Sieps räkning tidigare författat rapporten FöretagsförvärvinomEU – rättsliga problem för stora företag med liten hemmamarknad (2003:16).